Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin. Senioriliiton jäsenetuna saat Patina-lehden.


Paikallisesti Lopen kunnassa

Yhdistyksellämme on edustajat kunnan vanhusneuvostossa. Neuvoston puheenjohtajana toimivan perusturvalautakunnan puheenjohtajan lisäksi siihen kuuluu kaksi edustajaa jokaisesta eläkeläisyhdistyksestä sekä vanhustenhuollon viranhaltijoita ja seurakunnan edustaja.

Vanhusneuvoston tehtävänä on toimia yhdyssiteenä, keskustelufoorumina ja aloitteentekijänä vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvaa ja elinolojen kehitystä koskevissa asioissa. Parannuksia, joihin vanhusneuvosto on ollut vaikuttamassa, ovat mm. Ikäpisteen avaaminen, kuntosalin käyttö ilmaiseksi 70 vuotta täyttäneille ja kokoontumistilojen maksuton käyttö.

 

Alueellisesti Hämeen piirin alueella 

Piirimme Hämeen Kansallinen Senioripiiri toimii yhteistyöelimenä yhdistyksille järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, kokouksia ja koulutusta. Yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa piiri hoitaa myös alueellista edunvalvontaa vaikuttaen Kansalliseen senioriliittoon sekä hämäläisiin kansanedustajiin ja Kelan valtuutettuihin ikäihmisten elinolojen ja etuuksien parantamiseksi.

 

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.